Afwijken van het huurrecht bij bedrijfsruimte: hoe pak je dat aan?

Voordat er een huurovereenkomst wordt gesloten voor een bedrijfsruimte, moeten verhuurder en huurder eerst overeenstemming bereiken over prijs, looptijd, opzeggingsmogelijkheden, opzegtermijnen en meer van dat soort zaken. Maar, zelfs als verhuurder en huurder er onderling zijn uitgekomen, betekent dat nog niet automatisch dat die onderlinge afspraken ook op die manier in het huurcontract kunnen komen […]

Burenrecht: erfgrens, bomen en overlast

Overlast van bomen is één van de meest gehoorde klachten in het burenrecht. De overlast is divers. Hars uit naaldbomen dat in kleverige druppels naar beneden valt. Toevallig net op jouw nieuwe tuinset. Honingdauw afkomstig van bladluizen bij fruitbomen is ook erg plakkerig allemaal. Een absurd hoge boom bij de buren die in jouw tuin […]

Opzegging en ontruimingsbescherming bij huur van kantoorruimte

In mijn praktijk zie ik veel ondernemers met een huurovereenkomst voor kantoorruimte met een korte looptijd van bijvoorbeeld een jaar, die jaarlijks automatisch wordt verlengd. Het gaat bijvoorbeeld om kleine ondernemers die ruimte huren in een bedrijfsverzamelgebouw. Als startende huurder vind je zo’n korte looptijd vaak prettig, omdat je nog niet meteen een lange huurverplichting […]

Succesvol toveren met juridische taal

Waar denk je aan als je aan advocaten denkt? Komen beelden van de Zuidas naar boven? Heren strak in het pak, gehakte dames, grote auto’s, blikkende kantoorpanden, torenhoge uurtarieven? Annemiek Machielse heeft in deze wereld jaren als succesvol advocaat gewerkt, maar haar drijfveren, haar waarden en manier van werken zorgden ervoor dat zij in november […]

Bijzonder: Ontruiming, huurachterstand EN boete in kort geding

Bijzonder vonnis van de voorzieningenrechter Kanton Overijssel 6 juni jl. die de contractuele boete wegens te late huurbetalingen (bedrijfsruimte) toewijst in kort geding. En dat terwijl het toewijzen van geldvorderingen in kort geding alles behalve vanzelfsprekend is. In deze kwestie, is de rechter vanwege de herhaaldelijke betalingsachterstanden van huurder kennelijk zó overtuigd van wat in […]