AM advocatuur
Dorpstraat 173a
5504 HE VELDHOVEN
KvK nummer: 69551561

Waarom deze privacyverklaring?

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd aan welke regels AM advocatuur zich dient te houden om jouw privacy te beschermen. AM advocatuur neemt de beveiliging van jouw persoonsgegevens en de AVG zeer serieus. Daarom informeert AM advocatuur je in deze privacyverklaring hoe wordt omgaan met jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die AM advocatuur verwerkt

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die AM advocatuur verwerkt.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die AM advocatuur verwerkt

Ben je klant van AM advocatuur, dan is je ID bewijs gecontroleerd en het ID nummer genoteerd. Er wordt geen kopie van je ID-bewijs gevraagd.

Van personen die vanwege hun inkomen en vermogen mogelijk in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand vanuit de overheid, verwerkt AM advocatuur ook het BSN nummer.

AM advocatuur verwerkt nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst. Als er onverwacht toch gevoelige persoonsgegevens in informatie staat die je met AM advocatuur deelt, dan voert AM advocatuur alleen de opdracht uit, en doen we verder niets met deze gevoelige gegevens.

Verder heeft AM advocatuur niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat AM advocatuur zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via privacy@amadvocatuur.nl, dan verwijdert AM advocatuur deze informatie.

Met welk doel verwerkt AM advocatuur persoonsgegevens?

AM advocatuur verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegeven met name om haar werk goed te kunnen doen. De verwerking is in beginsel noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst of omdat AM advocatuur een gerechtvaardigd belang heeft.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek
 • Je te bellen of e-mailen om je dossier te behandelen
 • Het kunnen aanvragen van een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand
 • Facturen te kunnen versturen
 • Jouw betaling te kunnen verwerken in de boekhouding
 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte of controle van de identiteit van de klant
 • Te voldoen aan de gedragsregels die gelden voor advocaten (zoals controleren of sprake is van belangenverstrengeling)

AM advocatuur verstuurt geen nieuwsbrief en gebruikt geen persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. AM advocatuur maakt ook geen gebruik van automatische besluitvorming. Er is altijd een persoon betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart AM advocatuur persoonsgegevens?

AM advocatuur bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld:
– Jouw gegevens worden niet langer dan een half jaar bewaard indien je informatie hebt aangevraagd, een kennismakingsgesprek hebt gehad, maar er geen overeenkomst tot stand komt.
– Komt er wel een overeenkomst tot stand, dan worden jouw gegevens en het dossier vijf jaar bewaard.
– Originele stukken worden bij sluiting van het dossier aan de klant teruggestuurd.
– Financiële gegevens worden zeven jaar bewaard, omdat dit wettelijk verplicht is.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt AM advocatuur jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien het wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Deze derden zijn bijvoorbeeld het online relatiebeheer en boekhoudprogramma dat AM advocatuur gebruikt / de emailprovider en websitehosting. AM advocatuur sluit verwerkersovereenkomsten met deze derden, om jouw persoonsgegevens te beveiligen. AM advocatuur deelt GEEN persoonsgegevens met derden buiten de EU. Boekhoudprogramma, E-mail en website worden 100% gehost binnen de EU.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Dit soort cookies of social media buttons die cookies plaatsen gebruikt AM advocatuur niet.

Toestemming is niet nodig als het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. AM advocatuur gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. AM advocatuur maakt overigens geen gebruik van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AM advocatuur en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die AM advocatuur van jou heeft in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van je toestemming of bezwaar sturen naar privacy@amadvocatuur.nl.

Je dient je bij zo’n verzoek te identificeren, zodat AM advocatuur er zeker van kan zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Om die reden vraagt AM advocatuur jou een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoort of ID-nummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. AM advocatuur reageert in ieder geval binnen vier weken op jouw verzoek .

Beveiligen van jouw persoonsgegevens

AM advocatuur neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. AM advocatuur heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Zo worden jouw gegevens enkel op goed beveiligde servers en hardware bewaard, waarbij AM advocatuur alle beveiligingsmogelijkheden gebruikt.

AM advocatuur gebruikt alleen complexe wachtwoorden en tweetraps authentificatie waar beschikbaar. Persoonsgegevens die je invult via de website van AM advocatuur, worden tijdens de verzending versleuteld. De verzending vindt via een beveiligde verbinding plaats.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door AM advocatuur verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met AM advocatuur op via privacy@amadvocatuur.nl.

Klacht over de verwerking van jouw Persoonsgegevens

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door AM advocatuur, dan geeft de AVG je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende deze link.