Opzegging en ontruimingsbescherming bij huur van kantoorruimte

In mijn praktijk zie ik veel ondernemers met een huurovereenkomst voor kantoorruimte met een korte looptijd van bijvoorbeeld een jaar, die jaarlijks automatisch wordt verlengd. Het gaat bijvoorbeeld om kleine ondernemers die ruimte huren in een bedrijfsverzamelgebouw. Als startende huurder vind je zo’n korte looptijd vaak prettig, omdat je nog niet meteen een lange huurverplichting […]

Renovatie of dringende werkzaamheden?

Blog: Renovatie of dringende werkzaamheden? That’s the question… Een aankondiging in het plaatselijk nieuwsblad. Een woningcorporatie gaat een wijk sociale huurwoningen een grondige opknapbeurt geven. Ik vraag me af hoe lang het dit keer zal duren voordat de eerste huurder mij belt met de vragen “moet ik meewerken?” en “krijg ik een verhuiskostenvergoeding?” Inmiddels is […]

Afwijken van het huurrecht bij bedrijfsruimte: hoe pak je dat aan?

Voordat er een huurovereenkomst wordt gesloten voor een bedrijfsruimte, moeten verhuurder en huurder eerst overeenstemming bereiken over prijs, looptijd, opzeggingsmogelijkheden, opzegtermijnen en meer van dat soort zaken. Maar, zelfs als verhuurder en huurder er onderling zijn uitgekomen, betekent dat nog niet automatisch dat die onderlinge afspraken ook op die manier in het huurcontract kunnen komen […]

Burenrecht: erfgrens, bomen en overlast

Overlast van bomen is één van de meest gehoorde klachten in het burenrecht. De overlast is divers. Hars uit naaldbomen dat in kleverige druppels naar beneden valt. Toevallig net op jouw nieuwe tuinset. Honingdauw afkomstig van bladluizen bij fruitbomen is ook erg plakkerig allemaal. Een absurd hoge boom bij de buren die in jouw tuin […]