Bijzonder: Ontruiming, huurachterstand EN boete in kort geding

Bijzonder vonnis van de voorzieningenrechter Kanton Overijssel 6 juni jl. die de contractuele boete wegens te late huurbetalingen (bedrijfsruimte) toewijst in kort geding. En dat terwijl het toewijzen van geldvorderingen in kort geding alles behalve vanzelfsprekend is. In deze kwestie, is de rechter vanwege de herhaaldelijke betalingsachterstanden van huurder kennelijk zó overtuigd van wat in […]

Te late huuropzegging… Wat nu?

Aan de wettelijke of contractuele opzegtermijnen voor huurovereenkomsten valt haast niet te tornen. Huurders dienen beschermd te worden, zodat zij niet plotsklaps moeten vertrekken en verhuurders verdienen bescherming tegen het gevaar van leegstand. Hoofdregel is daarom dat het gaat om ‘ijzeren’ termijnen, waar de wederpartij op mag vertrouwen. Uitzondering daargelaten uiteraard. In de rechtspraak wordt […]