AM advocatuur maakt gebruik van de vrijstelling ex artikel 6.21 van de Verordening op de Advocatuur en heeft om die reden geen Stichting Derdengelden ter beschikking.