Overlast van bomen is één van de meest gehoorde klachten in het burenrecht. De overlast is divers. Hars uit naaldbomen dat in kleverige druppels naar beneden valt. Toevallig net op jouw nieuwe tuinset. Honingdauw afkomstig van bladluizen bij fruitbomen is ook erg plakkerig allemaal. Een absurd hoge boom bij de buren die in jouw tuin schaduw geeft zodat je niet kunt genieten van het voorjaarszonnetje. Overhangende takken die je kunt missen als kiespijn… Dan is het goed om te weten of je iets aan die overhangende takken of bomen kunt doen.

Bomen bij de buren… Het burenrecht biedt uitkomst!

In het burenrecht dat is geregeld in boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW), staan allerlei regels over erfgrenzen, het recht van overpad of andere erfdienstbaarheden, erfafscheidingen zoals een schutting én regels over bomen en struiken. Zo moeten bomen 2 meter van de erfgrens af staan en een heg of heester 50 centimeter (te rekenen vanaf het midden van de stam). Staat een boom te dichtbij, dan kun je van de buren verlangen dat ze die weghalen. Daar zijn wél een paar uitzonderingen op, bijvoorbeeld:

  • De boom is niet hoger dan de schutting of muur
  • Een plaatselijke verordening of erfdienstbaarheid staat het toe dat de afstand kleiner is
  • Je hebt zelf ooit ingestemd met het plaatsen van de boom zo dicht op de erfgrens
  • De boom staat er al meer dan 20 jaar, zonder dat ooit is gezegd dat hij weg moet
  • Je bent geen eigenaar maar huurder, alleen een eigenaar kan een beroep doen op het burenrecht uit boek 5 BW.

Wat kun je doen aan overhangende takken?

Staat de boom er langer dan 20 jaar of hoeft de boom van jou niet persé helemaal weg, dan kun je toch iets doen aan de overhangende takken. Artikel 5:44 BW geeft een eigenaar namelijk het recht om overhangende takken te verwijderen, als de buur-eigenaar (na te zijn aangemaand) daar zelf niet toe overgaat. Daarvoor hoeft overigens niet eens sprake te zijn van overlast.

Het is natuurlijk het fijnst om dit soort zaken in goed overleg met je buren op te lossen. Dat lukt helaas niet altijd. Je kunt er dan voor kiezen om een (aangetekende) brief te sturen waarin je vraagt of ze de overhangende takken wegsnoeien. Daarvoor moet je de buren een redelijke termijn geven, bijvoorbeeld 6 weken. Snoeien de buren niet, dan mag je dat zelf doen.

Snoei met mate!

Let wél op! Het wegsnoeirecht is niet onbeperkt. Je mag de boom niet onherstelbaar beschadigen. Soms zijn mensen overhangende takken en de ruzie daarover met de buren namelijk zo ontzettend beu dat ze té rigoureus de zaag in een boom zetten. De buren stappen vervolgens naar de rechter en vragen om een schadevergoeding vanwege misbruik van het snoeirecht. Vooral als het om monumentale bomen gaat, kun je beter een bomenexpert inschakelen.

Wil je zelf niet opdraaien voor het (voorschieten) van de snoeikosten, dan kun er ook voor kiezen om  via de rechter af te dwingen dat de buur-eigenaar zelf overgaat tot snoeien. Op die manier loop je ook geen risico dat de buren jou aansprakelijk stellen als ze vinden dat je te ver hebt gesnoeid.

In iets gewijzigde vorm gepubliceerd in De Uitstraling, editie Veldhoven, jaargang 3, week 34 2018

 

Heb jij nou ook een vraag over bomen, overhangende takken, erfgrens of het recht van overpad?

Voor alle vragen over burenrecht, staat AM advocatuur graag voor jou klaar. Woon je in Veldhoven of omgeving? Vraag dan vandaag nog een gratis kennismakingsgesprek aan!