AVGOveral kom je het de laatste tijd tegen… De term AVG in combinatie met de datum 25 mei 2018. AVG is de afkorting voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat is een nieuwe Privacywet die voor heel de Europese Unie geldt. In Nederland gaat de AVG per 25 mei a.s. de huidige Wet bescherming persoonsgegevens vervangen.

Op het eerste oog lijkt er niet ontzettend veel te wijzigen ten opzichte van de Wet bescherming persoonsgegevens. Toch zorgt de AVG voor veel opschudding. Dat heeft vooral te maken met de administratieve en technische eisen die de AVG stelt aan ondernemers. Elke onderneming, hoe groot of hoe klein ook, moet onder meer het volgende hebben geregeld:

  • Voor het opslaan van persoonsgegevens, moet een grondslag/rechtvaardiging bestaan
  • Er mogen niet meer persoonsgegevens worden opgeslagen dan noodzakelijk
  • De opgeslagen gegevens moeten goed zijn beschermd tegen datalekken
  • Voor het uitwisselen van opgeslagen gegevens met anderen gelden strikte regels
  • Het gegevensbeschermingsbeleid moet worden neergelegd in een privacyverklaring
  • enz.

Regelt een organisatie het niet goed en krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens hier lucht van, dan kunnen er vervelende consequenties zijn, zoals een boete.

De AVG is ervoor om de burgers meer controle te geven

De bedoeling van de AVG is om de privacyrechten te versterken en uit te breiden. Het moet je als burger makkelijker gemaakt worden om te weten welke persoonsgegevens van jou zijn opgeslagen bij een onderneming en je moet eenvoudiger opgeslagen persoonsgegevens kunnen wijzigen. Gaat een organisatie niet volgens de wettelijke regels om met jouw persoonsgegevens, dan kun je een tip doorgegeven aan de Autoriteit Persoonsgegevens via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Nieuw in de AVG is een uitbreiding van het ‘recht op vergetelheid’. Je hebt al het recht om te vragen je persoonsgegevens te verwijderen. Vanaf 25 mei a.s. kun je daarnaast eisen dat de organisatie de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die jouw gegevens van deze organisatie hebben gekregen.

De AVG… wat moet je er als ZZP-er mee?

Als ZZP-er, kleine ondernemer moet je vanaf 25 mei a.s. ook voldoen aan de AVG. De AVG geldt namelijk voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dat is een hele administratieve last, want de nieuwe wetgeving brengt allerlei rompslomp met zich. De AVG legt meer verantwoordelijkheid neer bij ondernemingen. Organisaties moeten aan kunnen tonen dat ze de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben getroffen om zich aan de wet te houden. Je moet een privacyverklaring hebben en een register van verwerkingsactiviteiten opstellen, je moet verwerkersovereenkomsten gaan sluiten en een register van datalekken bijhouden, enz.

Maak jouw onderneming ook AVG-proof!

Wellicht heb je al een cursus of presentatie gevolgd, informatie op internet gezocht om te weten wat die AVG voor jou eigenlijk betekent. Zorg dat je als ondernemer niet te laat begint om je in de AVG te verdiepen. Het is 25 mei 2018 voordat je het doorhebt…

Praktische hulp nodig bij het opstellen van je Privacyverklaring?

Meld je dan aan voor 1 van de workshops! Voor meer informatie en aanmelden: http://amadvocatuur.nl/ben-jij-al-avg-proof-of-moet-je-stiekem-nog-beginnen/

In: De Uitstraling editie Veldhoven, Jaargang 3, Week 18 2018